Vaikų socialinės globos namai ,,Gilė” yra valstybinė stacionari socialinių paslaugų įstaiga, teikianti globos (rūpybos) ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams ar globos (rūpybos) nustatymo klausimas.

Globos namuose gali gyventi 48 vaikai nuo gimimo iki 18 metų amžiaus.Čia gyvenantys vaikai lanko Vilniaus miesto vaikų darželius, pagrindines bei vidurines mokyklas, profesinio ugdymo centrus.

Gyvenimas  organizuojamas šeimynų principu,yra susikūrusios šešios šeimynos kuriose gyvena iki 7 įvairaus amžiaus vaikų.

Vaikų poreikai lemia globos įstaigos teikiamų paslaugų apimtį ir struktūrą.Globos namuose gyvenantiems vaikams yra teikiamos apgyvendinimo,maitinimo,sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo, informavimo,konsultavimo,atstovavimo ir tarpininkavimo,kasdienio gyvenimo bei darbinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo,laisvalaikio organizavimo paslaugos.Kiekvienas vaikas gauna integruotas,jo poreikius atitinkančias,paslaugas.Su vaikais dirbama komandinio darbo principu:stengiamasi pažinti kiekvieno vaiko individualumą,plėtojami jo gebėjimai per įvairias veiklas,rūpinamasi vaiko dvasiniu ir fiziniu ugdymu,skatinama vaiko fizinė,psichinė bei socialinė branda,sudarytos sąlygos vaikų saviraiškai.

Vilniaus vaikų socialinės globos namai “Gilė”