2019 m. sausio 2 d. duris atvėrė Vilniaus vaikų socialinės globos namų „Gilė“ padalinys – Psichosocialinės reabilitacijos centras, kurio tikslas – padėti vaikams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų, išgyvenantiems skaudžias patirtis, patyrusiems smurtą, nepriežiūrą, vienkartines ar sudėtines psichologines traumas, netekusiems tėvų globos, turintiems prieraišumo sunkumų, išgyvenantiems krizę.

2019 m. sausio 29 d. Psichosocialinės reabilitacijos centro patalpose įvyko Psichosocialinės reabilitacijos centro teikiamų paslaugų pristatymas Vilniaus miesto savivaldybės atstovams bei vaikų globos namų vadovams.

Psichosocialinės reabilitacijos centro darbuotojai džiaugėsi dideliu susidomėjimu Psichosocialinės reabilitacijos centro veikla bei svečių sveikinimais.