Apie mus

Apie mus

Biudžetinė įstaiga Vilniaus vaikų socialinės globos namai „Gilė“ iki 2001m. buvo mokykla – internatas. Įstaigai tapus vaikų globos namais, juose nuolat gyveno bei augo apie 90 vaikų iki 18 metų. Vaikų globos namų pastate buvo įsteigtas ir Trumpalaikės Globos Centras. Vaikai pradėjo mokytis miesto bendrojo lavinimo mokyklose.

Globos namai

Mūsų valstybei pradėjus vaikų globos namų pertvarkos procesą, Vilniaus vaikų socialinės globos namai „Gilė“ dalyvauja ES projekte „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“.  Pirma šeimyna gyventi į bendruomenę išsikėlė 2019 metais. Šiuo metu bendruomenėje gyvena penkios Vilniaus vaikų socialinės globos namų „Gilė“ šeimynos, kuriose auga nuo keturių iki aštuonių vaikų. Visuose būstuose bendruomenėje sukurta aplinka, artima šeimai, sudarytos sąlygos vaikams geriau integruotis į visuomenę, skatina vaikų savarankiškumą, mažina vaikų socialinę atskirtį. Baigus globos namų pertvarkymą, veikla pradėta vykdyti šeimyniniu principu, teikiant alternatyvias institucinei globai bendruomenines paslaugas.

Vaikai mums svarbiausi

Vaikai, likę be tėvų globos, gyvena šeimynose, kuriose sukurta artima šeimai aplinka: lanko  miesto mokyklas pagal gyvenamąsias vietas, ar poreikius, būrelius. Su šeimynų darbuotojais perka maisto produktus, gamina valgį, tvarkosi namus, atlieka savitvarkos darbus. Socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai atsakingi už šeimynos buities organizavimą, maitinimą, ugdymą, laisvalaikį. Visi darbuotojais kuria vaikams sąlygas, skatinančias augti pilnaverčiais mūsų valstybės piliečiais.

Didelis dėmesys skiriamas vaikų užimtumui, laisvalaikiui, vaikų poilsio organizavimui. Laisvalaikiu vaikai lanko  plaukimo, regbio, futbolo  ir kt. būrelius, vasarą ilsisi vaikų poilsio stovyklose, su šeimyna bei jos darbuotojais ilsis prie jūros, aktyviai dalyvauja bendruomenių organizuojamuose, kultūriniuose bei sporto renginiuose.

Tobulėjame visi kartu

Stebint vaikų, netekusių tėvų globos problematiką, 2018 metais, įkūrėme Psichosocialinės Reabilitacijos Centrą – pagalbą vaikams, augantiems vaikų globos namuose bei su jais dirbantiems darbuotojams. Centre teikiama ilgalaikė bei nuosekli psichoterapinė pagalba. Galime didžiuotis ir džiaugtis, kad Centras, 2021 metais, „išaugo“ į savarankišką VšĮ „Apink“, kuris teikia paslaugas Vilniaus miesto vaikams. 

Vilniaus vaikų socialinės globos namai „Gilė“ yra atviri naujovėms, socialinėms idėjoms, aktyviai vykdo veiklą organizuodami visapusišką pagalbą vaikų namuose gyvenantiems vaikams bei pilnamečiams, buvusiems vaikų namų ugdytiniams.