Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2022-08-29 priėmė sprendimą Nr. 1-1549 “Dėl sutikimo reorganizuoti savivaldybės biudžetinę įstaigą Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namus“, kuriuo nuspręsta reorganizuoti iki 2023 m. balandžio 1 d. Savivaldybės biudžetinę įstaigą Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namus (buveinės adresas V. Grybo g. 29, LT-10318 Vilnius, juridinio asmens kodas 190988178, duomenys apie įstaigą kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre), prijungiant Savivaldybės biudžetinę įstaigą Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namus prie Savivaldybės biudžetinės įstaigos Vilniaus vaikų socialinės globos namų „Gilė“ (buveinės adresas Lakštingalų g. 9, LT-10103 Vilnius, juridinio asmens  kodas  190978821, duomenys apie įstaigą kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre)

Nuo viešo paskelbimo apie biudžetinės įstaigos Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namai reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą dienos:

reorganizuojamos biudžetinės įstaigos statusą įgyja – biudžetinė įstaiga Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namai, juridinio asmens kodas 190988178, buveinė V. Grybo g. 29, LT-10318 Vilnius, kurios duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre;

dalyvaujančios reorganizavime biudžetinės įstaigos statusą  įgyja– biudžetinė įstaiga Vilniaus vaikų socialinės globos namai „Gilė“, juridinio asmens kodas 190978821, buveinė Lakštingalų g. 9, LT-10103 Vilnius, kurios duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre.

Reorganizavimas vykdomas prijungimo būdu – reorganizuojamą biudžetinę įstaigą Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namai prijungiant prie reorganizavime dalyvaujančios biudžetinės įstaigos Vilniaus vaikų socialinės globos namai „Gilė“, kuriai pereina visas reorganizuojamos įstaigos turtas, teisės ir pareigos, įskaitant reorganizuojamos įstaigos teises ir pareigas pagal sandorius, o turtas yra įtraukiamas į reorganizavime dalyvaujančios įstaigos buhalterinę apskaitą iki reorganizuojamos įstaigos išregistravimo iš Juridinių asmenų registro.

Po reorganizavimo savo veiklą baigs Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namai (įstaigos kodas – 190988178), o reorganizavime dalyvaujanti biudžetinė įstaiga Vilniaus vaikų socialinės globos namai „Gilė“ toliau tęs savo veiklą. Biudžetinės įstaigos Vilniaus vaikų socialinės globos namai „Gilė“ duomenys ir rekvizitai, nurodyti šiame pranešime, pasibaigus reorganizavimui, nesikeis.

Po reorganizavimo veiksiančios Biudžetinės įstaigos Vilniaus vaikų socialinės globos namai „Gilė“  savininko teises ir pareigas įgyvendins Vilniaus miesto savivaldybės taryba.

Planuojama reorganizavimo pabaigos data – 2023 balandžio 1 d.

Apie parengtas reorganizavimo sąlygas viešai paskelbiama įstaigos ir reorganizavime dalyvaujančios įstaigos įstatuose nurodytame šaltinyje – Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ bei įstaigų interneto svetainėse.

Reorganizavimo sąlygos, po reorganizavimo galiosiantys biudžetinės įstaigos Vilniaus vaikų socialinės globos namai „Gilė“ nuostatai ir kiti reorganizavimo sąlygose bei teisės aktuose numatyti dokumentai ir informacija viešai skelbiami Čia:

Reorganizavimo sąlygų aprašas

Leave a Reply