Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo

Projekto poreikis atsirado dėl situacijos Vilniaus mieste, kai visiems vaikams, likusiems be tėvų neužtikrintos sąlygos augti šeimai artimoje aplinkoje. Vilniaus miesto savivaldybėje ilgalaikės socialinės globos paslaugos teikiamos 334 be tėvų globos likusiems vaikams. Siekiama, kad kuo daugiau be tėvų globos likusių vaikų augtų šeimai artimoje aplinkoje.

Problemai spręsti inicijuojamas projektas, kurio tikslas – sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų.

Projekto metu partneriui Vilniaus miesto savivaldybės administracijos biudžetinei įstaigai, Vilniaus miesto vaikų socialinės globos namai „Gilė“, teikiančiai socialinės globos paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, bus kompensuotos įsigyto 121,84 kv. m buto, atlikto remonto atlikto remonto ir būsto pritaikymo negalią turintiems vaikams išlaidos, taip pat, įsigyto įrangos/baldų komplekto išlaidos. Projekto tikslinė grupė – be tėvų globos likę vaikai, šiuo metu gyvenantys partnerio stacionariuose globos namuose ir vaikai, patiriantys riziką ateityje likti be tėvų globos. Įsigytame  bute įsikurs 7 vaikai.

Tokiu būdu bus mažinamas vaikų gyvenančių stacionariuose partnerio vaikų globos namuose skaičius. Taip bus prisidedama prie vaikų savarankiškumo ir dalyvavimo socialiniame visuomeniniame gyvenime skatinimo.

Projektu siekiama Vilniaus miesto savivaldybėje sudaryti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų.