2019 m. sausio 2 d. duris atvėrė Vilniaus vaikų socialinės globos namų „Gilė“ padalinys – Psichosocialinės reabilitacijos centras (toliau – Centras), skirtas vaikams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų, išgyvenantiems skaudžias patirtis, patyrusiems smurtą, nepriežiūrą, vienkartines ar sudėtines psichologines traumas, netekusiems tėvų globos, turintiems prieraišumo sunkumų, išgyvenantiems krizę.

Paslaugos Centre yra teikiamos 8 vaikams, gyvenantiems Vilniaus vaikų socialinės globos namuose. Į Centrą priimami 8-12 metų vaikai vieneriems metams su galimybe pratęsti paslaugų teikimą dar vienerius metus.

Centro tikslas – padėti traumas patyrusiems bei elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems vaikams, pagerinti jų funkcionavimo lygį, konsultuoti bei padėti globėjams, mokytojams, kai kyla sunkumų vaikų kasdieniame gyvenime.

Vaikams yra teikiama intensyvi specialistų pagalba. Centras taiko aplinkos terapijos metodą, remiantis psichodinaminiu, individualizuotu požiūriu į vaiką. Centrą lankantiems vaikams teikiama dailės terapija, muzikos terapija, žaidimų terapija, grupinė terapija, sensorinė terapija. Pažeistų vaikų psichologiniams poreikiams pritaikyta aplinka bei nuolatinis darbuotojų įsitraukimas sudaro sąlygas vaikams stabilizuoti savo būseną, gilintis į traumines patirtis ir integruotis į visuomenę. Profesionali darbuotojų komanda padeda vaikams kiekviename žingsnyje stebėti ir labiau suprasti save bei savo poreikius, juos išreikšti socialiai priimtinu būdu, reguliuoti savo elgesį ir emocijas.